SnarkNews on IOI-2017

 

Greece

#NameGoldSilverBronzeTotalDistributuion
1Tsoukalidis Ioannis01231998:Bronze 2000:Bronze 2001:Silver
2Christos-Apos Mantoulidis01122006:Silver 2007:Bronze
3Ioannis Chatzimichos00222007:Bronze 2008:Bronze
4Christos Tzamos01012006:Silver
5Evangelos Kipouridis01012012:Silver
6Lerios A00111989:Bronze
7Chrisos Thanasis00111991:Bronze
8Kalnis Panagiotis00111991:Bronze
9Printezis Tony00111991:Bronze
10Kavarnos Adonis00111992:Bronze
11Papadimitriou Spyros00111993:Bronze
12Athinodoros Panagiotidis00111997:Bronze
13Apostolos Dimitromanolakis00111997:Bronze
14Charilaos Ermopoulos00111999:Bronze
15Andrew Doumanoglou00112003:Bronze
16Georgios Panagiotakos00112009:Bronze
17Arsenis Gerasimos00112010:Bronze
18Kyriakos Axiotis00112011:Bronze
19Dimitrios Los00112014:Bronze
20Aristofanis Rontogiannis00112014:Bronze

Total 20 medailsts, 3 veterans, 1.20 average medals